Scielo RSS <![CDATA[Programma]]> http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/rss.php?pid=1669-867320070011&lang=pt vol. num. 2 lang. pt <![CDATA[SciELO Logo]]> http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/img/en/fbpelogp.gif http://bibliotecadigital.uns.edu.ar <link>http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-86732007001100001&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt</link> <description/> </item> <item> <title><![CDATA[<b>Crítica de la criminología crítica</b>: <b>Una lectura escéptica de Baratta</b>]]> http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-86732007001100002&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt <![CDATA[<b>Una defensa de la herencia de la criminología crítica</b>: <b>A propósito del artículo de Marcelo Aebi 'Crítica de la criminología crítica: una lectura escéptica de Baratta'</b>]]> http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-86732007001100003&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt <![CDATA[<b>Crítica y contracrítica de la criminología crítica</b>: <b>Una respuesta a Elena Larrauri</b>]]> http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-86732007001100004&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt